• Most on-campus programs are temporarily suspended. Details at paloaltojcc.org/StayHealthy.
 • Share:  לרכישת כרטיסים


  הרצאה מרכזית (8:30-10:00 בערב)

  דב אלבוים: קולות מתוך האש - מפתח חדש לקריאה של חירות בעשרת הדברות


  הלב הפועם של התרבות היהודית הוא בשורת חירות האדם. איך יוצרים תרבות של בני חורין? איך מתרגלים חירות ביום יום? איך מחנכים ילדים לחירות? איך מנחילים ערכי חירות בכל מקום? איך דואגים שלעולם לא תתרחש עבדות מצרים שנית? דב אלבוים רואה ביהדות תרבות הממשיכה לצאת ממצרים לאורך הדורות ומבשרת חירות לעולם כולו. בקריאה חדשנית של עשרת הדיברות, אלבוים משתמש במוטיב האש שבמעמד הר סיני כמפתח להבנת יסודות החירות העמוקים הצפונים בעשרת הדברות.


  דב אלבוים הוא סופר ("זמן אלול", "חיי עם האבות", "מסע בחלל הפנוי"), איש טלויזיה ("חוצה ישראל", "מקבלים שבת", "בין השמשות") והוגה דעות מקורי בתרבות ישראל. 

  אלבוים נולד (1970) כבן למשפחה חרדית מירושלים, אך המסע שערך משם אל לב ליבה של התרבות הישראלית החופשית, מעניק לדרך החדשה בה הוא קורא כיום את מקורות ישראל עוצמה ועמקות יחודית. אלבוים מצליח לקרוא את המקורות התרבותיים של העם היהודי מזוית חדשה ובלתי-שגרתית שיש בה אתגר מרתק עבור דתיים ולחילוניים כאחד. 

  אלבוים הגה והקים עם שותפיו למרכז 'בינ"ה' את רשת "הישיבה החילונית" שהחלה בדרום תל-אביב והתפשטה בכל הארץ, ומכהן כיום כראש צוות ההגות של בינ"ה. בשנת
  2006 מונה לתפקיד עורך ראשי בהוצאת "ידיעות אחרונות". בהוצאה זו ערך את סדרת הדגל של ההוצאה לשנת ה-60 למדינת ישראל, סדרת "עם הספר". כמו כן הוציא לאור וערך באופן אישי את כתביהם של מרטין בובר ("גוג ומגוג") , גרשם שלום (Major Trends) ועוד. בשנים האחרונות הוא מרצה בעיקר במרכז בינ"ה של התנועה הקיבוצית בסמינר אפעל, בו הוא מקיים כבר עשרים שנה שיעורי קבלה וחסידות ציונות ומקרא. במקביל הוא מנסה להקדיש מזמנו ליצירתו הספרותית למבוגרים וילדים.

  לאחרונה השלים את מיזם "התלמוד הישראלי" על מגילת העצמאות של מדינת ישראל. מיזם פרשני-מחקרי על מגילת העצמאות שחיבר בין למעלה מ-
  160 מהמובילים שבאנשי הרוח של מדינת ישראל כדי לפרש ולחקור את מגילת העצמאות כאקט של חיבור בחברה הישראלית. 


  מושב הרצאות:
  11:15 - 10:15 בלילה

  Fitness and Sports

  Arts and Culture

  [email protected]

  Adults

  Early Childhood

  Kids and Family

  Jewish Life

  Center for Social Impact

  On Campus

  Calendar of Events

  Contact Us