• Share:

  Raise the Bar


  "Raise the Bar" is a unique program designed for Israeli teens ages 12–13, who together will explore and enrich their Israeli-Jewish identity, Jewish values and Israeli culture as well as deepen their sense of belonging to four major circles: "Me", "Family", "Community" and "Peoplehood".

  Participants will have an opportunity for a hands-on experience, taking responsibility in personal and communal settings, all the while connecting to Jewish–Israeli culture and values.
  תוכנית לבני/בנות מצווה
  מידע כללי
  התוכנית נועדה לתת לנוער בגילאי
  12-13, דור שני לישראלים בארצות הברית, הזדמנות לחוויית עומק זהותית עם בני גילם ועם הדומים להם מבחינת מרכיבי הזהות. התוכנית מזמינה את משתתפיה למסע כפול — קבוצתי ומשפחתי — ומייצרת מרחב בירור ושיח סביב סוגיות של זהות יהודית-ישראלית-אמריקאית, מעגלי שייכות, אחריות קהילתית, התבגרות, מגדר, גוונים ביהדות, טקס יהודי, חג ועוד.

  משתתפי התוכנית יוצאים למסע קבוצתי בו הם חווים חוויית עומק עם השווים להם, לומדים זה מזה וחוקרים יחד מושגים שונים ואת משמעותם עבורם ועבור חבריהם. המשתתפים יוצרים קשרי עומק דרך חוויה מגבשת במסגרת מרחב בטוח שמאפשר בחינה ובדיקה של רעיונות, מושגים ושאלות.

  סיפור משפחתי
  אחד משיאי התוכנית הוא מסע משפחתי, דרכו יחקרו המשתתפים את שורשיהם המשפחתיים במהלך מובנה ומונחה. פרויקט השורשים מזמן שיחה משפחתית חשובה אודות הדורות הקודמים, הסיפור המשפחתי והדגשים אותם מעוניינים ההורים להעביר לילדיהם. הפרויקט הינו שיתוף פעולה בין ה-[email protected] לבין בית התפוצות במסגרת תוכנית "סיפור משפחתי". מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות מקיים זו השנה ה-25 תחרות בין-לאומית בה משתתפים תלמידים ובני נוער מישראל ומרחבי העולם אשר העבודות הזוכות בה יוצגו בתערוכה בבית התפוצות.

  המשתתפים ב-Raise the Bar מוזמנים ליצור מוצג אמנותי-חזותי שקשור בסיפור המשפחתי שלהם, בהתבסס על תהליך הלמידה המתקיים בתוכנית Raise the Bar. בסיום התוכנית נקיים תערוכה קהילתית להצגת עבודות המשתתפים, וההשתתפות בתוכנית תקנה להם את האפשרות להגיש מועמדות לתחרות הבינלאומית של בית התפוצות. שיתוף פעולה זה מוסיף נדבך נוסף למסע שעוברים המשתתפים בתוכנית, ומעבר לחיבור המשפחתי והקהילתי, מחזק את תחושת השייכות של המשתתפים כחלק מהעם היהודי. 


  מטרות התוכנית
  1. לחזק את הקשר והחיבור של המשתתף אל קהילתו ואל התרבות היהודית-ישראלית, ולזמן היכרות עם גישה פלורליסטית כמרכיב משמעותי בזהות הישראלית-יהודית.
  2. לזמן למשתתף/ת עיסוק בסוגיות הקשורות בזהות, ערכים, שייכות ואחריות ולעודד עניין והעמקה בהיסטוריה המשפחתית והלאומית.
  3. לפתח ולחזק כישורי מנהיגות ומעורבות קהילתית ולקיחת אחריות במישור הפרטי/משפחתי וקהילתי
  4. להתבונן בשאלות הזהות הפרטיקולריות דרך נקודת מבט אוניברסאלית של טקסי מעבר, התבגרות ומגדר.

  קהל היעד
  נוער ישראלי (דובר עברית ברמת הבנה והשתתפות בשיחה) בגילאי
  12 עד 13, המתגורר בארה"ב לפחות שנה.

  לידיעת ההורים: התוכנית אינה מכינה את המשתתפים לאירוע העליה לתורה. זו תוכנית העוסקת בשאלות זהות ושייכות העולות בגיל בני מצוה ומעסיקות את ילדינו באופנים שונים, כמו גם בסוגיות של אחריות אישית וחברתית וערכים נוספים הקשורים למעבר מילדות לבגרות. התוכנית מטפלת בסוגיות הללו באמצעות התרבות היהודית הישראלית אליה אנו שייכים.

  כלים חינוכיים
  התוכנית מועברת בעזרת מתודות חוויתיות ואינטראקטיביות ואף מציעה למשתתף זמן שיחה ומפגש עם מידע חדש ומאתגר. התוכנית מאזנת בין פעילות חווייתית לבין שיחה ומפגש עם תכנים חדשים
  .

  מבנה התוכנית
  התוכנית כוללת
  12 מפגשים (ובנוסף, מפגש חברתי מחוץ ל-JCC) אשר יערכו במהלך השבוע, בשעות אחה"צ ב-OFJCC בפאלו אלטו. הנושאים השונים המוצגים במטרות התוכנית יבואו לידי ביטוי בהפעלות, לימוד חווייתי וסדנאות במהלך המפגשים. במהלך התוכנית, ובעזרת המנחה, יבצעו המשתתפים משימות שונות, ביניהן פרוייקט בתחום המשפחתי (חקירת שורשים משפחתיים) ופרוייקט מעורבות בקהילה. במסגרת פרויקט מעורבות בקהילה יבחרו המשתתפים מסגרת בה יוכלו לפעול (בקבוצות של 4-5 בעזרה ושיתוף ההורים) ובמקביל יעבדו את החוויה בקבוצה לכדי תוצר המתעד את תהליך הלמידה, במטרה ליישם את ההבנה שבכל נתינה לאחר יש קבלה. בנוסף, תסייר הקבוצה בשני בתי כנסת ותפגוש מנהיגי קהילות מקומיות.

  *קבוצה תפתח בהרשמה של
  8 משתתפים ותיסגר בהרשמה של 12 משתתפים. במהלך המפגשים תוגש ארוחת ערב קלה, באחריות משותפת של ה-JCC וההורים.

  מעורבות ההורים
  מרכיב משמעותי בהצלחת התוכנית הוא מעורבות המשפחות. אנו מצפים כי ההורים ילוו את ילדיהם בבחירת הפרוייקטים, בביצוע, במשימות שינתנו בין מפגש למפגש ובהמשך דיון ושיחה על הנושאים המרכזיים שיעלו, בהרכב משפחתי. אנו נדאג לשתף את ההורים לאחר כל מפגש בנושאים שעלו, במשימה שקיבלו המשתתפים וברעיונות להמשך פיתוח הנושאים במסגרת המשפחתית.
  בנוסף לפרוייקטים אישיים, אנו ממליצים כי כל קבוצת משפחות תיקח על עצמה ארגון מפגש משפחות (למשפחות הקבוצה). אירועים משפחתיים (מפגש ערב שבת או הבדלה, מפגש חג או מפגש אתגרי בחיק הטבע) מיועדים לשמר רצף מפגשים, לחזק את הגיבוש של חברי הקבוצה, לתת הזדמנות ללקיחת אחריות על ניהול אירוע בהיבט אירגוני ותכני, ולחיבור לתוכן יהודי באופן משפחתי וחווייתי.
  צוות התוכנית יעמיד סיוע לוגיסטי (לרבות מקום), יעוץ והכוונה בהתאם לנדרש וככל הניתן.

  מועדי המפגשים ונושאיהם
  השנה נציע את התוכנית בשני מחזורים: בימי שני בחודשים אוקטובר–מרץ, ובימי רביעי בחודשים דצמבר–אפריל
  .

  תאריכים מדוייקים יפורסמו בהמשך.

  עלות התוכנית
  $350 למשתתף שאינו מנוי | $320 למנויים

  אם אתם מעוניינים לשמוע עוד על התוכנית, מטרותיה, הרציונל שלה, התכנים והתהליך שהיא מציעה, שלחו אימייל לטל זילברשטיין פז: [email protected]  

  מנהלת התכנית: טל זילברשטיין פז


   

  Contact Us