• Share:

  Beged Kefet Hebrew School: Middle School Classes

  For English, please click here


  בגד כפת: כיתות חטיבת הביניים

  כיתות החטיבה מיועדות לתלמידי כיתות ו' עד ח' בעלי ידע קודם בקריאה ובכתיבה בעברית. השיבוץ בכיתות החטיבה השונות מתבסס על מבחן הערכה שעוברים התלמידים בסוף כיתה ה' ב"בגד כפת" או עם הרשמתם לבית הספר.
  הוראת העברית ממשיכה להתמקד בפיתוח כישורי השפה העברית בכל מימדי השפה: קריאה, דיבור, כתיבה, והבנה, תוך הדגשת היבטים תרבותיים ישראליים באמצעות מגוון טקסטים ונושאים הקרובים לעולמם של התלמידים. אחת ממטרות בית הספר היא ליצור מסגרת חברתית לנוער בעלי רקע דומה ותחומי עניין משותפים, תוך חגיגית החגים, הזדמנויות להובלה וסדנאות מותאמות גיל. תוכנית הלימודים מהווה גם הכנה לכיתות התיכון (הנותנות קרדיט עבור הדרישה ל"שפה זרה").


  בכיתות החטיבה השיעורים מתקיימים אחת לשבוע במשך שעה וחצי.
  מערכת השעות של כל כיתה מופיעה בעמוד השלוחה הרלוונטית באתר. מידע על שכר לימוד ותשלומים מופיע בעמוד ההנחיות לרישום.

  כיתות החטיבה
  ב"בגד כפת" אנחנו מציעים שלוש כיתות חטיבה (חטיבה
  1-3) והתלמידים משולבים בכיתות אלה על פי רמות. תוכנית הלימודים בכיתות החטיבה מבוססת על "בשביל העברית", מבית נט”ע-מט”ח (נוער לטובת העברית), שהיא תכנית לימודים חדשנית בשפה העברית שנכתבה במיוחד עבור תלמידים בתפוצות בכיתות החטיבה והתיכון, וכוללת תוכניות לימודים חדישות, מעודכנות ומבוססת על מקורות לימוד שנבחרו בקפידה. "בשביל העברית" היא תוכנית לימוד חדישה לעברית, המחיה את השפה במדיה מודפסת ודיגיטלית. התכנית נכתבה על ידי צוות במכללה העברית של בוסטון ונתמכה על ידי מומחי תכנית הלימודים בשפה העברית מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

  נט"ע היא תוכנית רב-מימדית המתמקדת בארבע מיומנויות השפה: הקשבה, דיבור, קריאה וכתיבה, על ידי הטמעת תלמידים בשפה, החל מטקסטים עבריים קלאסיים ועד למוסיקה ישראלית, וממסמכים היסטוריים ועד שירה ודרמה. תוכנית הלימודים היא רציפה ומבוססת על התקדמות לשונית מובנית. השיעורים מתמקדים בנושאים שמעניינים את בני הנוער, החל ממחשבים וספורט ועד ידידות וחופש. כל נושא מוצג משלוש נקודות מבט: המסורת היהודית, התרבות הישראלית המודרנית וידע עולמי כללי, כולל אמנות, מדע, מתמטיקה, ספרות ופילוסופיה.
  למידע נוסף על תכנית נט"ע, ניתן לבקר באתר
  http://ivritil.cet.ac.il/Bishvil-Haivrit.

  בנוסף, נעשה שימוש רב בהוראה מקוונת בשיעור עצמו, להכנת שיעורי הבית ולהעשרה אישית, ובחומרי העשרה בהתאם לנושאים הנלמדים (סרטים, טקסטים ספרותיים, קטעי עיתונות, בלוגים וכו').

  עקרונות מנחים

  • הלימודים יתקיימו בשפה העברית בלבד, תוך ניצול אסטרטגיות למידה מוכרות לתלמידים.

  • התוכנית פועלת בשני מסלולים מקבילים: כשירות תקשורתית וכשירות לשונית. הכשירות התקשורתית: להבין וליצור משפטים ומבעים (משפטים מורכבים) תקינים ומובנים, לבטא רעיון ולדעת לנמק בחירה או עקרון, לחוות עמדה ולתאר רגשות ולדעת כיצד להשתמש בשפה בדרך הולמת את הנסיבות. והכשירות לשונית: הכרות עם סוגות כתיבה, מגוון טקסטים, יכולת להבין ולהפיק סוגים שונים של טקסטים, הרחבת אוצר מילים, שכלול הבעה בכתב ובעל פה, שימוש תקין בלשון - בהגייה, בכתיב, במשמעות, בנטייה, בתצורה ובתחביר. שני המסלולים תומכים זה בזה תוך כדי התקדמות התלמיד לכדי פיתוח הכשירות האוריינית.

  • הלמידה בשני המסלולים תעשה בתוך הקשר, בדרך פונקציונאלית, באמצעות טקסטים המאורגנים בנושאים מרכזיים, תוך שימוש באמצעי המחשה ובהקפדה על גיוון. כדי לפתח כשירות אוריינית: "יצירת נגישות אל טקסטים דבורים וכתובים בתחומי דעת שונים ולצרכים חברתיים, לימודיים ותקשורתיים מגוונים. הידע הלשוני, הכולל ידע על השפה וידע על דפוסי השיח, הוא חלק בלתי נפרד מהמטען התרבותי שאדם צריך לשאת באמתחתו". (מתוך תוכנית הלימודים בעברית לבית ספר העל-יסודי, משרד החינוך).


  חדש!! כיתה ו': עברית ושנת מצווה (פיילוט בשלוחת פאלו אלטו בשנת
  2018-2019)

  לצד לימודי הליבה בעברית, תציע הכיתה תכני העשרה בשיתוף עם תוכנית
  Raise The Bar של ה-ICC. תכנית זו נועדה לעדכן את מטרות ההוראה בכיתה ו' של "בגד כפת".
  זוהי שנה חשובה בה מתחילים התלמידים לעסוק בנושאי זהות, גם סביב המעבר לחטיבת הביניים, וגם עם הגיעם לגיל המצווה. לימודי העברית יכללו פיתוח כל ארבע מיומנויות השפה, מטלות מתקדמות ונושאים לשוניים ותחביריים חדשים. תכני המצווה יהוו תוספת מעשירה של לימוד יצירתי וחוויתי, דיונים והרצאות אורחים בעברית סביב נושאי מפתח רלוונטיים, למשל: עיסוק בזהות, שייכות וקהילה, מנהיגות ואחריות קהילתית, עיסוק בסיפור המשפחתי ובמסורות המשפחתיות כמו גם היכרות עם טקס בר/בת המצווה המסורתי והאפשרויות השונות לעצבו באופן שיתאים לנו ובעברית.  בכל שאלה ועניין אנא צרו איתנו קשר באימייל [email protected] או ישירות עם מנהלת בית הספר, שולי זילברפרב סלע, באימייל [email protected].


     Beged Kefet is a Hebrew language school that opened in September, 2008 and moved to the new OFJCC facility in September, 2009. The name "Beged Kefet" comes from the six Hebrew letters that are emphasized (or in Hebrew, get a dagesh) when they appear at the beginning of a Hebrew word.

  Middle school classes are for sixth through eighth grade students with prior knowledge of reading and writing in Hebrew. Placement in various classes is based on a student assessment taken at the end of the fifth grade in Beged Kefet, or when they enroll in the school.

  Teaching Hebrew continues to focus on developing the Hebrew language skills in all aspects of language—reading, speaking, writing and comprehension—while emphasizing Israeli cultural aspects through a variety of texts and subjects that are relevant to the students. One of the school's goals is to create a social framework for youth with similar backgrounds and interests while celebrating the holidays and providing opportunities to lead age-appropriate workshops. The curriculum prepares students for high school level classes.

  Middle school classes meet once a week for an hour-and-a-half. The schedule for each class can be found on the Locations page. Information about tuition and fees can be found on our Registration Guidelines page.  Middle School Classes

  In Beged Kefet we offer three class levels in which students are grouped by ability. The curriculum of the middle school classes is based on the Bishvil Ha’Ivrit book series by NETA, an innovative Hebrew language curriculum designed especially for Diaspora students in middle and high school. Bishvil Ha’Ivrit is a new learning program for Hebrew, reviving the language in print and digital media. The program was written by staff at the Hebrew College of Boston, and is supported by experts from the Hebrew University of Jerusalem.

  NETA is a multidimensional program focusing on four language skills—listening, speaking, reading and writing—by assimilating students in language from classical Hebrew texts to Israeli music, and from historical documents to poetry and drama. Each topic is presented from three points of view: Jewish tradition, modern Israeli culture and general world knowledge—including art, science, mathematics, literature, and philosophy.

  For more information on the NETA program, visit http://ivritil.cet.ac.il/Bishvil-Haivrit.

  In addition, use of online teaching in and out of the classroom supports lesson content, homework, personal enrichment, and additional materials in accordance with the subjects studied (films, literary texts, press clippings, blogs, etc.).


  New!! Sixth grade: Hebrew and Mitzvah Year (pilot at the Palo Alto branch in 2018–19)
  In addition to the core curriculum in Hebrew, this class will offer enrichment programs in cooperation with ICC's Raise The Bar program. This program was designed to update the teaching goals in the sixth grade of the Beged Kefet. It is an important year in which students begin to deal with issues of identity, both around the transition to junior high school and when they reach the age of B'nai Mitzvah.

  Hebrew studies will include the development of all four learning skills, advanced tasks and new linguistic and syntactic topics. The contents of the B'nai Mitzvah year will be an enriching addition of creative and experiential learning, discussions and guest lectures in Hebrew around key relevant topics, such as identity, belonging and community, leadership and community responsibility, family stories and family traditions as well as familiarity with the traditional Bar/Bat Mitzvah ceremony, and the various possibilities to shape it in a way that suits us.  For any questions please contact us at [email protected] or directly with the school's Headmaster, Shuli Zilberfarb Sela, via  email at [email protected].

  Fitness and Sports

  Arts and Culture

  [email protected]

  Adults

  Early Childhood

  Kids and Family

  Jewish Life

  Center for Social Impact

  On Campus

  Calendar of Events

  Contact Us