Share:

Israeli Scouts (Tzofim) Shevet Hamifratz
in partnership with ICC@OFJCC

הצופים: תנועת הנוער הישראלית

ICC@OFJCC  ושבט המפרץ של הצופים שמחים לבשר על מעבר פעילות השבט ל-OFJCC בפאלו-אלטו.

 

במסגרת שיתוף הפעולה, נקיים פעילויות רבות במהלך השנה בשיתוף האירגונים ותנועות הנוער הישראליות והיהודיות בעמק. המעבר לפאלו אלטו גם יאפשר קליטת חניכים מאיזורים צפוניים בפנינסולה.

 

בשעות פעילות הצופים, בימי ראשון אחה"צ, ה- ICC יציע להורים ולילדים שאינם משתתפים בפעילות הפעלות נוספות המותאמות לגילאים שונים. בין הפעילויות שתוצענה ניתן למנות את שעת סיפור וסיפורי התנ"ך, הנערכות אחת לחודש. בנוסף, בשעות  אלה יפתחו גם הספריה הישראלית ובית הקפה. לכל המעוניינים תנתן גם הנחה על הכניסה לחדר הכושר והבריכות.

 

במפגש ההורים, אשר יערך ביום ראשון ה- 29 בספטמבר, יחולקו עלונים עם כל המידע. clientuploads/ICC/Children_Families/tzofim-BAshevet.jpg

 

אודות שבט המפרץ

תנועת הצופים העבריים היא תנועת נוער ציונית א-פוליטית המקיימת פעילות בישראל ומהווה את תנועת הנוער הגדולה בישראל. מאמצע שנות ה-80 מקיימת תנועת הצופים פעילות של שבטים ישראלים בצפון אמריקה המתבססת על הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים העבריים בישראל: חינוך לחיים דמוקרטיים, סובלנות, אחריות חברתית, אהבת ארץ ישראל וחיזוק הזהות היהודית והישראלית.

 

את השבט מובילה מרכזת בוגרת אשר מנהלת את הפעילות יחד עם ועד הורים מתנדב מהקהילה הישראלית. אחת לשבוע, ביום ראשון, מגיעים חניכי השבט בכיתות ד'-יב' ל- JCC ומשתתפים בפעילות חינוכית העוסקת, בין היתר, בזהות יהודית וישראלית. כל הפעילות נערכת בשפה העברית ומועברת על ידי מדריכים מהשכבה הבוגרת - תלמידי התיכון בשבט.

 

במהלך השנה משתתפים החניכים באירועים מיוחדים:  טיולים, מחנות, יום צופה, פעילויות התנדבות ועוד.

 

שעות פעילות

פעולה שבועית: ימי ראשון בשעות 3:00-5:00 אחה"צ | פעולת שכב"ג: ימי ראשון בשעות 5:00-6:00 אחה"צ


אופן הרישום

השנה, כל תהליך ההרשמה יתבצע באתר השבט: www.shevethamifratz.org . כל ההורים, כולל אילו שכבר היו רשומים בעבר, מתבקשים להרשם באתר מחדש. אנא הכנסו לאתר ולחצו על Join בפינה הימנית העליונה.

 


 

Formed in 1995, the Friends of Israel Scouts, Inc. – Tzofim (FOIS) encompasses programs that began in the early 1960s.  These programs develop and maintain a connection between the Tzofim (Israel Scouts) movement in Israel and North American Jewry.

 

The Tzofim movement is the only youth movement in Israel that is both non-political and non-sectarian. Both the Tzofim and FOIS recognize that Israel’s youth are her hope and future.
The Tzofim objectives are to:
•    Strengthen relationships between Israel and North American Jewry
•    Project Israel in a positive light
•    Promote brotherhood, tolerance and respect among people of all faiths
•    Form strong bonds of friendship between the Israeli youth and their American counterparts
•    Provide support for the Tzofim movement in Israel.

 

The local chapter of the Tzofim is Shevet Hamifratz which started its activities here at the OFJCC on Sunday, September 29.

For more information on the Israeli Scouts you can contact: Hamifratz@israelscouts.org